Workshop i Hållbara affärer

Publicerat: 3 maj, 2019

Hur kan företagare i Värmland utveckla produkter och tjänster som är lönsamma och samtidigt arbeta långsiktigt och hållbart? Ett 20-tal företagare träffades fredagen 3 maj för en frukost-workshop i hållbara affärer. Träffen anordnades av projektet Sustainable Business Cleantech och en av deras medfinansiärer Karlstads kommun.

Henric Barkman, miljörådgivare Karlstads kommun och entreprenör, gav deltagarna en introduktion i hållbar affärsutveckling och cirkulära affärsmodeller. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall.

– Idag är det inte längre goodwill utan en överlevnadsfråga att agera hållbart, menar Henric Barkman. Och det finns stora affärsmöjligheter.

Han gav exempel på företag som IKEA och H&M som inte längre vill vara en del av slit och släng-samhället, utan istället sätter stort fokus på sitt hållbarhetsarbete, sina material, nya sätt att återanvända osv. Men han poängterar också att det är inte bara är de stora företagen utan också många mindre initiativ och start-ups som är viktiga för att möjliggöra delningsekonomi.

Deltagarna fick därefter workshopa kring frågorna; Hur ser livscykeln ut för er produkt idag? Hur skulle ni kunna förlänga livslängden på er produkt? Samt vilka aktörer skulle du kunna samarbeta med för att möjliggöra en cirkulär lösning?

”Utbilda kunder i att förlänga livslängden”

Therese Rosenblad, processledare Sustainable Business Cleantech, visade därefter ett konkret exempel från en kycklingproduktion. Det gav deltagarna insikter i hur man kan utveckla sin affärsmodell, hur produkten kan användas på andra sätt, för nya målgrupper och hur nya värden kan skapas.

– Vi är vana vid ett sätt att konsumera, men vi kan alla bli bättre på att utbilda våra kunder att få till en hållbar konsumtion. Får man kunden att tänka efter, så behöver det inte alltid vara nytt och produkten kan också få en längre livslängd, säger Karin Gullander Ljunglöf, som driver textilföretaget Kudd tillsammans med sin man Peter Ljunglöf.

Ett annat deltagande företag var tryckeriet Exakta print AB. Istället för att slänga så återanvänder de material som blir över.

– Vi får mycket pappersbitar över som vi dels använder till att skriva egna anteckningar på men också ger bort till förskolor, säger Ann Stenberg, Exakta print AB. Vår bransch granskas hårt och vi är duktiga på att återanvända och returnera, men vi kan också bli bättre på att ge förslag till kunden på hur produkten kan återanvändas och få en längre livslängd, det är både ett miljöarbete och en service för våra kunder.

Stort engagemang

Engagemanget var stort bland deltagarna och diskussionerna ville inte ta slut.

– Workshopen var otroligt intressant, jag fick med mig ett otroligt engagemang, nya kontakter och vikten av samarbete för att få fart på det här med hållbar konsumtion och hållbarhet. Vi måste hitta former för att samarbeta i frågorna, det behövs! Jag tyckte också att begreppet cirkulär ekonomi illustrerades på ett bra sätt och man förstod vilken potentialen det innebär, säger Karin Gullander Ljunglöf.

– Det var inspirerande att lyssna på hur andra företag arbetar med sitt hållbarhetsarbete, det väcker nya tankar på hur vi kan gå vidare både i vår egna verksamhet men också som privatperson, avslutar Ann Stenberg.

Läs mer om projektet Sustainable Business Cleantech.

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top