Värmländsk teknik i Botswana

Publicerat: 29 maj, 2019

Hamid Yousefzadegan, VD, Lumine LED. 

Karlstadbaserade företaget Lumine LED har egen utveckling och tillverkning av LED belysning för industri och offentliga lokaler. Nu tar de steget från Sverige till södra Afrika. Nyligen signerades ett MoU (Memorandum of Understanding) mellan Lumine Led AB och företaget Net Wing Services (Pty) Ltd i Botswana.

– Vi har velat överföra vår teknik och sätta upp en produktions- och försäljningsenhet i något tillväxtland. På det här sättet kan vi bidra till innovativ teknik, fler arbetstillfällen och en bättre miljö. Det känns oerhört spännande att få göra det i Botswana med en välkänd partner på plats, säger Hamid Yousefzadegan, VD Lumine LED AB.

MoU signerades i mars 2019. Avtalet innebär att parterna kommer att gemensamt undersöka förutsättningarna för upprättandet av en ny produktions- och försäljningsenhet i Botswana. Den marknad som Lumine Led AB vill nå genom avtalet är Sub Sahara Afrika med första fokus på Botswana och Sydafrika.

”Fler värmländska företag på tillväxtmarknaderna”

Kontaktförmedlare, samordnare och utvecklare av detta avtal är projektet Sustainable Business Cleantech som drivs av Karlstadföretaget LIFE Foundation. Det unika med detta projekt, finansierat av EU:s Strukturfonder, är projektägarens aktiva nätverk av kontakter i tillväxtländer – cirka 1500 kontakter i 80 länder.

– Tillväxtländerna utgör en gigantisk marknad för svenska miljöteknikföretag. Tyvärr har den kanske hittills känts avlägsen för värmländska företag.

Projektet Sustainable Business Cleantech innebär en ny möjlighet att komma över många av de informella handelshinder som tidigare stått i vägen.

– Det känns meningsfullt och tillfredsställande att kunna hjälpa värmländska företag att söka nya affärsmöjligheter på tillväxtmarknader, säger Leif Andersson, processledare i projektet. För modern miljöteknik är potentialen till långsiktigt hållbara affärer stor.

– Genom projektet har jag fått snabb hjälp att nå bra kontakter och kunskap om och erfarenheter från olika marknader. Vi ser gärna att vår unika teknik kan komma till användning på tillväxtmarknader. Den energibesparing och de minskade CO2-utsläpp som vår teknik innebär är välkommen överallt. Därför vill vi även bidra till den kunskapsöverföring som krävs i sammanhanget, säger Hamid Yousefzadegan.

Om Sustainable Business Cleantech

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader med hållbara produkter och tjänster. För mer information, www.cleantechbusiness.se

Kontakt och mer information

Sustainable Business Cleantech
Leif Andersson, processledare affärsutveckling
Email: leif.andersson@lifefoundation.se
Telefon: 070-547 53 70

www.cleantechbusiness.se

Lumine LED AB
Hamid Yousefzadegan, VD
Email: hamid@lumine.se
Telefon: 070-887 64 30
www.lumineled.se

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top