Cleantech

Vad är Cleantech?

Cleantech är en förkortning av Clean Technologies som står för alla energi- och miljörelaterade tekniker, vars syfte är att minska skadlig påverkan på miljön. På svenska används begreppet miljöteknik.

Många tänker främst på förnybar energi som sol- och vindkraft eller på vattenreningsverk och återvinning. Men miljövänlig teknik kan också omfatta allt från rening av miljögifter, minskning av växthusgaser, hållbara transportlösningar, hållbart byggande, avfallshantering och minskning av jordens resurser i samband industriell tillverkning.

Kort sagt, all teknik som ger tydliga miljöfördelar i jämförelse med befintliga alternativ.

Cleantech – GRÖNA innovationer som räddar världen

Efterfrågan på miljötekniska lösningar är stor i tillväxtländer. Dessa länder står inför en stor utmaning att lyckas med hållbar, ekonomisk tillväxt samtidigt som de ska möta behov och krav från en växande befolkning och lyfta människor ut fattigdom, utan ökad miljöpåverkan. Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller utveckling, implementering och export av miljöteknik. Men få små och medelstora företag har kommersiella tillämpningar på miljötekniska lösningar som kan omsättas på en större marknad. Detta innebär både förlorade affärsmöjligheter för företagen och färre innovativa lösningar för tillväxtländerna.

Sustainable Business Cleantech vill bidra till att skapa ökad tillväxt för värmländska, miljötekniska företag som vill nå ut på tillväxtmarknader.

Registrera dig på swedish cleantech

Syftet med Swedish Cleantech är att bidra till utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik. Webbplatsen swedishcleantech.com riktar sig främst till utländska köpare och investerare som söker kontakt med svenska företag i branschen.

Vill du vara med? Kontakta vår administratör louise.hellstadius@lifefoundation.se

FÖR MER INFORMATION OCH INSPIRATION:

På hemsidan Swedishcleantech kan du söka efter svenska miljöteknikföretag och få hjälp med din exportsatsning.

På hemsidan Miljönytta presenteras existerande, nya och framtida produkter och tjänster som minskar miljöbelastningen.

Film ”Vad är Cleantech”  från Veolia North America
Film ”How a small country became big in Cleantech”  från SymbioCity

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top