Under veckan träffade vi Värmlands Landshövding

Publicerat: 24 april, 2020

Under veckan träffade vi Värmlands landshövding, Georg Andrén i Stadsparken i Karlstad. Vi diskuterade LIFE Academys bakgrund, mål och pågående projekt. Givetvis var projektet Sustainable Business Cleantech ett av diskussionsämnena. Landshövdingen beskrev sin bakgrund och varför han var intresserad av vårt arbete. Tillsammans diskuterade vi hur vi kan samarbeta i framtiden.

Personal på LIFE Academy och Georg Andrén, Värmlands landshövding.

Värmlands landshövding har en intressant bakgrund. Senast arbetade han som generalsekreterare på Diakonia och han har tidigare haft chefsuppdrag hos bland annat Sida och Utrikesdepartementet. Med sin bakgrund och erfarenhet visade han ett stort intresse för vårt arbete.

I coronatider höll vi avstånd och träffades ute i Stadsparken.

Presentation av Sustainable Business Cleantech

Självklart tog vi tillfället i akt att presentera projektet Sustainable Business Cleantech. Vårt syfte, våra mål och vad vi har utfört hittills. Vi diskuterade även hur vi kan samarbeta för att bli ännu bättre.

Från vänster: Urban Hermansson, projektledare Sustainable Business Cleantech, Therese Rosenblad, processledare Sustainable Business Cleantech och Marlene Gustavsson, vd LIFE Academy.

Länsstyrelsen och Agenda 2030

Under mötet beskrev Landshövdingen arbetet på Länsstyrelsen. Bland annat så är hållbarhet och Agenda 2030 en viktig del i deras arbete, vilket är en utav de lovande anledningarna för ett lyckat samarbete. Så här beskrivs arbetet med Agenda 2030 på deras hemsida:

”Regeringen har gett flertalet statliga myndigheter i uppdrag att arbeta med Agenda 2030. För Länsstyrelsen innebär det bland annat att:

  • långsiktigt arbeta för att målen i Agenda 2030 nås
  • samverka med länets aktörer
  • sprida information om arbetet med Agenda 2030 i länet
  • bidra till genomförandet av Agenda 2030 i länet.”

Läs mer om Länsstyrelsen arbete med Agenda 2030 här.

Från vänster: Marlene Gustavsson, vd LIFE Academy och Georg Andrén, Värmlands landshövding.

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top