Seminarie med fokus på finansiering och systemleveranser för miljöteknik-företag

Publicerat: 11 oktober, 2019

Finansiering utgör ett stort hinder för företag när de ska växa. Detta är något som också varit uttalat bland företagen i projektet Sustainable Business Cleantech. Därför har projektet anordnat flera seminarier på temat och den 10 oktober fick företag och organisationer träffa olika aktörer som erbjuder projektfinansieringar och riskvilligt utvecklingskapital. 

Dagen till ära fick projektet besök av Spotlight Stockmarket. De stöttar företag som befinner sig i tillväxtfas med att förbereda sig för en framtida börsnotering. Viktor Waxin berättade om deras nya satsning Go Public där de tar in företag med ambitionen att bli noterade inom 18 månader. 

Vår bedömning handlar inte om bolagets affärsidé utan om företaget uppfyller kraven för att bli ett noterat bolag, säger Viktor Waxin. 

Tre företag fick även förmånen att träffa Spotlight Stockmarket i ett enskilt möte på förmiddagen.

Fokus på finansiering mot tillväxtmarknader

Fredrik Larsson från Nordiska miljöfinansieringsbolaget, NEFCO, var också på plats för att presentera olika möjligheter till projektfinansiering för miljöteknikföretag. De erbjuder finansiering till projekt som signifikant förbättrar miljö eller minskar utsläpp av skadliga ämnen. Fredrik Larsson berättade om deras olika finansieringsmöjligheter såsom exempelvis EEP Africa som riktar sig till företag, start-ups och ideella organisationer som kan söka för tidiga, innovativa pilotprojekt i 15 olika länder i södra och östra Afrika. NEFCO är en internationell finansieringsinstitution med cirka 5 miljarder i fondkapital varav cirka 1 miljard förvaltas från SIDA. 

Under nästa år startas en utlysning på 40-50 projekt med företrädesvis nordisk teknik som kan lösa existerande problem i länderna. Fokus är inom energieffektivisering, säger Fredrik Larsson. 

Jag kom hit idag för att få inspiration om vilka möjligheter som finns för att snabbt nå ut på en global marknad och blev väldigt fascinerad av informationen från NEFCO, säger Svend Petersen, Eden Aquatech. 

Även Region Värmland var på plats för att informera om Regional Exportsamverkan och verktyget Steps to export som drivs av Business Sweden. 

Vi vill att värmländska företag ska ha möjligheten att växa och det gör man ofta genom att nå en större marknad. Det finns otroligt stor potential i Värmland för export, säger Benjamin Nyqvist Amukena, Region Värmland. 

Hållbarhetsanalys för effektivare målstyrning

För att hjälpa företagen att stärka sina hållbarhetsargument vid anbud och offerter fanns även företagaren Stefan Hellstrand, Nolby Ekostrategi, på plats för att berätta hur han kan hjälpa privata och offentliga organisationer att effektivare nå sina mål genom hållbarhetsanalys av deras verksamhet.

Genom en hållbarhetsanalys får man starkare argument mot kunder och sin omvärld, man kan bättre möta myndigheternas miljökrav och få en smartare strategisk planering, säger Stefan Hellstrand.

Systemleveranser viktiga 

Som mindre eller medelstort företag är det ofta svårt att ha musklerna för att nå ut på tillväxtmarknader. Projektet Sustainable Business Cleantech erbjuder företag en rad olika insatser som hjälper till med att identifiera och kartlägga företagets utvecklingsmöjligheter för att kunna skapa en match-making mellan värmländska företag och behov på tillväxtmarknader. En av insatserna är att bidra till riggning av projektansökningar och sammanställningar av systemleveranser.  

På plats under seminariet fanns företag med kompetens inom såväl solceller, vattenrening och LED belysning. Alla med lösningar som bidrar till bättre avtryck på både människa och miljö. 

Företagen kompletterar varandra bra och det skulle kunna bli en potentiell systemleverans, säger Leif Andersson, processledare i Sustainable Business Cleantech.

Ju mer komplicerat ett land är, desto fler företag behövs i en systemlösning, säger Fredrik Larsson, NEFCO. 

Martin Nylén, Sunfuria, var en av deltagarna på seminariet. 

Vi har en del kontakter i Afrika men behöver utvidga vårt nätverk där och är i behov av finansiering.  Det som var mest intressant var att höra om EEP Africa. Vi tror dessutom att de kontaktmöjligheter som LIFE Academy har är mycket givande för oss, säger Martin Nylén. 

Viktor Waxin, Spotlight Stockmarket.
Fredrik Larsson, NEFCO.
Benjamin Nyqvist, Region Värmland.
Hamid Yousefzadegan (tv) och Svend Petersen (th) fick möjligheten att träffa Adam Skantz och Viktor Waxin från Spotlight Stockmarket i enskilda möten.

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top