Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2019-07-02

Sustainable Business Cleantech vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför informerar vi om hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt och vi delar aldrig vidare dina personuppgifter till andra företag utan din tillåtelse. Vi följer gällande dataskyddsregler, samt har interna riktlinjer och rutiner för att säkerställa en trygg hantering och regelbunden rensning av personuppgifter.

Typ av data vi samlar in 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, till exempel namn, personnummer, bild, telefonnummer och e-postadress.

Inlägg på sociala medier, uppgifter om hälsa, prenumerationer, utbildning, platser, intressen och livsstil räknas också som personuppgifter. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du ger visitkortet i ett nätverksmingel, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller registrerar dig på ett event.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra tjänster. Dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer eller din arbetsgivares webbplats.

Syfte med vår hantering av personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, till exempel namn, personnummer, bild, telefonnummer och e-postadress.

Inlägg på sociala medier, uppgifter om hälsa, prenumerationer, utbildning, platser, intressen och livsstil räknas också som personuppgifter. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du ger visitkortet i ett nätverksmingel, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller registrerar dig på ett event.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra tjänster. Dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer eller din arbetsgivares webbplats.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Nedan beskriver vi de olika personuppgifter som vi behandlar och besvara frågorna vad som behandlas, varför behandling sker, var samlas uppgifterna från, vem delas uppgifterna med och hur länge uppgifterna sparas.

Vid prenumeration av nyhetsbrev

Den plattform vi använder för nyhetsbrev är Get a newsletter, getanewsletter.com. I samband med att du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi personuppgifter om dig. De personuppgifter som behandlas är främst e-postadress och i vissa fall även namn.

Dina personuppgifter behandlas för att hantera prenumerationen av nyhetsbrev. Vi behöver uppgifterna för att kunna skicka brevet till dig. Genom statistikverktyget kan vi se vem som öppnat och vilka länkar personen klickat på i brevet. Personuppgifterna får vi från dig i samband med anmälan till nyhetsbrevet från vår webbsida, i samband med registrering till ett event eller i samband med att du går med som medfinansiär. Dina uppgifter sparas så länge du är prenumerant. Du kan när som helst välja att avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet genom länkar i mailet eller kontakta vår kommunikatör.

Anmälan till event

I samband med att du anmäler dig till ett av våra event så behandlar vi personuppgifter om dig. Detta gäller oavsett om du är besökare, talare eller deltagare. De personuppgifter vi samlar in är ditt namn, e-postadress och organisation. I vissa fall samlar vi även in företagsadress, titel och uppgifter om eventuella matrestriktioner.

Dina personuppgifter samlas in för att hantera ditt deltagande på eventet och kunna kommunicera inför och efter eventet. I dagsläget använder vi Google Forms för att ta emot anmälningar till event.

Inför eventet samlar vi uppgifter för att kunna ge dig en bekräftelse på ditt deltagande samt ge dig information angående eventet. Information om allergier skickas vidare till vår samarbetspart för att kunna anpassa den mat som serveras under eventet.

Under eventet tas foton, uttalanden, intervjuer och eventuell video- och ljudinspelning. I början av varje event så informeras om detta och de som vill skydda sin integritet ges chans att meddela detta. Om du inte vill vara med i publicerat material så som bild eller film kan du också kontakta oss innan eller efter eventet och meddelar detta så att du inte kan bli identifierad. Du kan alltid begära att vi inte ska publicera bilder av dig eller meddela oss om du vill ta bort en publicerad bild.

Efter eventet gör vi ofta en uppföljning med bilder, föreläsningsmaterial m.m. som kan vara bra för deltagare att få med sig. I vissa fall delas uppgifterna med vår följeforskare Attityd för att kunna skicka ut en enkät och därmed kvalitetssäkra vårt arbete. Den behandlingen görs med stöd av ditt samtycke. Informationen hanteras inom Sustainable Business Cleantech och personuppgifter lämnas inte ut till tredje part om inget annat anges i samband med anmälan.

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna informera allmänheten om medverkande talare/utställare/deltagare på vårt event, för att marknadsföra våra events och för efterföljande publicering på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev samt i våra sociala kanaler. Dina personuppgifter kan komma att delas på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev och i våra sociala mediekanaler (Facebook, LinkedIn och Youtube). De uppgifter vi delar på sociala medier är av nyhetskaraktär där vi informerar eller marknadsför eventet.

Dina personuppgifter kring ditt deltagande sparas så länge det är nödvändigt för vår bokföring och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år. Eventuella uppgifter om matrestriktioner raderas efter avslutat event. I de fall att eventet är en del av ett projekt med extern finansiering t ex från EU kan uppgifterna behöva sparas upp till 13 år på grund för närvarande gällande lagstiftning. Då eventet är kopplat till ett EU-projekt eller projekt finansierat av Region Värmland eller motsvarande med extern finansiär så kan uppgifterna delas med aktuell finansiär.

Om du är kontaktperson som medfinansiär

I kommunikationen med våra företag och organisationer som är medfinansiärer använder vi oss primärt av företagens utsedda kontaktpersoner. De personuppgifter vi behandlar är namn, titel, företag/organisation, telefonnummer, e-post och bild.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla vårt åtagande för medfinansiärer. Detta omfattar informationsutskick, marknadsföring på cleantechbusiness.se samt publicering i våra sociala mediekanaler. Uppgifterna sparas även i Sustainable Business Cleantechs interna kontaktlista. Personuppgifterna samlar vi in från ditt företag och från dig och behandlas med stöd av ditt samtyckte.

Uppgifterna delas med besökare till vår hemsida som öppnar sidan ”Partners”. Uppgifterna delas också internt i projektet Sustainable Business Cleantech och i samband med fakturering till vår ekonomikonsult som underlag för fakturering samt i rapportering till Tillväxtverket.

Säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra t.ex. genom anti-virusprogram, brandväggar och system för att upptäcka personuppgifter i olika IT-system.
 

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet). Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan gjorts. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskin-läsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta info@cleantechbusiness.se

Life International Foundation for Ecology (LIFE), org. nr. 556212–0583 med adress Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig på Sustainable Business Cleantech är vid tidpunkten anställd VD på LIFE Foundation.

Ändringar i policyn

Sustainable Business Cleantech förbehåller sig rätten att vidta ändringar i denna policy löpande i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på cleantechbusiness.se

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top