Sustainable Business Cleantech

Stöttar klimatsmarta företag att växa på tillväxtmarknader

Sustainable Business Cleantech stöttar värmländska klimatsmarta företag med ambitionen att växa och etablera sig på tillväxtmarknader.

Vi välkomnar företag inom olika branscher med lösningar inom miljö- och energiteknik som bidrar till ett mer koldioxidsnålt samhälle och som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar. 

Projektmål

Fokus i projektet är att öka företagens förmåga att få fram fler kommersiella, koldioxidsnåla systemlösningar för en internationell marknad. Vi vill bidra till att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att främja utveckling och internationell tillväxt i värmländska företag och bidra till att hållbarhet och internationalisering kan bli en tillväxtmotor i Värmland.

UNIK MÖJLIGHET TILL ETABLERING PÅ TILLVÄXTMARKNADER

Projektet drivs av LIFE Foundation som ägs av LIFE Academy. LIFE Academy arbetar med hållbar utveckling i tillväxtländer genom att utbilda och stödja beslutsfattare i företag, offentliga organ och organisationer över hela världen. Utbildningarna inom hållbar utveckling är finansierade av SIDA och exempel på utbildningsprogram som man genomfört är inom ICT, energieffektivisering och vindkraft. Under de 20 år som utbildningarna har pågått, har LIFE Academy lyckats etablera ett omfattande kontaktnät. Nätverket består av 1500 alumni-medlemmar i 80 länder som alla gått igenom ett års utbildning i LIFE Academys regi, varav en månad i Sverige. Möjligheten att öppna upp detta nätverk för värmländska företag ger projektet en unik möjlighet till affärskontakter och etablering på tillväxtmarknader.

DÄRFÖR BEHÖVS SUSTAINABLE BUSINESS CLEANTECH

Efterfrågan på förnybar energi, energiteknik och energieffektiva lösningar är stor i tillväxtländer. Dessa länder står inför en stor utmaning att lyckas med hållbar, ekonomisk tillväxt samtidigt som de ska möta behov och krav från en växande befolkning och lyfta människor ut fattigdom, utan ökad miljöpåverkan. 

Värmland har framstående forskning inom förnybar energi och energiteknik, samt ett stort antal företag som ligger i framkant vad gäller lösningar inom förnybar energi. Men få små och medelstora företag (SMF) har kommersiella tillämpningar på energieffektiva lösningar som kan omsättas på en större marknad. Detta innebär både förlorade affärsmöjligheter för företagen och färre innovativa lösningar för tillväxtländerna.

Projektets förstudie har identifierat några orsaker:

– SMF agerar enskilt och inom egna branscher
– Det saknas tvärgående nätverk mellan olika kluster, akademi och SMF för kunskapsöverföring kring ny miljöteknik
– Det saknas strukturerade och organiserade samverkansformer på temat hållbar utveckling.

– SMF tillämpar inte aktivt miljödriven affärsutveckling, med stöd av hållbarhetskompetens, tjänstefiering och IKT
– SMF saknar internationella marknadskontakter. De små och medelstora företagen har inte egen kapacitet att agera i utvecklingsländer

– SMF saknar tid/resurser/processer för att själva hålla i ett långsiktigt utvecklingsarbete med internationella kontakter

Sverige behöver ställa om sitt sätt att agera i tredje världen, som öppnar upp för affärsmöjligheter för svenska SMF inom miljöområdet och som bygger på ekonomiskt hållbara lösningar.  

SAMVERKANSPARTNERS OCH FINANSIELLT STÖD

Sustainable Business Cleantech drivs av stiftelsen LIFE Foundation som ägs av LIFE Academy

Sustainable Business Cleantech är ett treårigt projekt (2018-2020) som är finansierat av Region Värmland, Tillväxtverket, Life Foundation, Säffle kommun, Arvika kommun, Karlstad kommun, Compare, Glava Energy Center, Visit Värmland, Paper Province, Sparbanksstiftelsen Alfa samt 13 värmländska företag.

Säffle kommuns vapen med texten Säffle kommun under
rise_logo_research_st_rgb

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top