LUMINE LED FICK BESÖK AV BOTSWANAS AMBASSAD

Publicerat: 12 december, 2019

I fredags fick företaget Lumine LED besök av Mr Thatayaone Godfrey Nthokgo, ställföreträdande ambassadör, och Mr Matteus Moseki, utbildningsattaché, från Botswanas ambassad i Stockholm. Besöket föranleddes av att Lumine LED planerar att sätta upp en produktions- och försäljningsenhet av LED lampor i Botswana. 

Lumine LED har nyligen skrivit ett Memorandum of Understanding (MoU) med företaget Net Wing Services i Botswana. Avtalet innebär att parterna gemensamt kommer att undersöka förutsättningarna för upprättandet av en ny produktions- och försäljningsenhet av LED lampor i Botswana. Den marknad som Lumine Led vill nå genom avtalet är Sub Sahara Africa med första fokus på Botswana och Sydafrika. 

På det här sättet kan vi bidra till innovativ teknik, skapa fler arbetstillfällen och en bättre miljö. Det känns oerhört spännande att få göra det i Botswana med en välkänd partner på plats, säger Hamid Yousefzadegan, VD Lumine LED AB. 

Representanterna från Botswanas ambassad besökte Lumine LEDs lokaler i Karlstad. 

De visade stort intresse för projektet och ställde många bra frågor. Nu vet dom att vi kan leverera och med vår teknik anpassa produktionen till deras marknad. De var angelägna om att komma igång, säger Hamid Yousefzadegan. 

På eftermiddagen besöktes även Löfbergs lila Arena för att visa prov på en installation från Lumine LED. 

Det var givande att träffa dem. Kommunikationen fungerade betydligt bättre än vad jag trodde och tog flera kliv framåt i processen. Nu går vi in i skarpt läge till den operativa delen och ska se över finansieringen, säger Hamid Yousefzadegan. 

”Fler värmländska företag på tillväxtmarknaderna” 

Kontaktförmedlare, samordnare och utvecklare av detta avtal är projektet Sustainable Business Cleantech som drivs av Karlstadbaserade LIFE Foundation. Det unika med detta projekt, finansierat av EU:s Strukturfonder, är projektägarens aktiva nätverk av kontakter i tillväxtländer – cirka 1500 kontakter i 80 länder. 

Tillväxtländerna utgör en gigantisk marknad för svenska miljöteknikföretag. Tyvärr har den kanske hittills känts avlägsen för värmländska företag. Det känns meningsfullt och tillfredsställande att kunna hjälpa värmländska företag att söka nya affärsmöjligheter på tillväxtmarknader, säger Leif Andersson, processledare i projektet.

Genom projektet har jag fått snabb hjälp att nå bra kontakter och kunskap om och erfarenheter från olika marknader. Vi ser gärna att vår unika teknik kan komma till användning på tillväxtmarknader. Den energibesparing och de minskade CO2-utsläpp som vår teknik innebär är välkommen överallt. Därför vill vi även bidra till den kunskapsöverföring som krävs i sammanhanget, säger Hamid Yousefzadegan.

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top