Kluster-workshop om cirkulär ekonomi

Publicerat: 22 februari, 2019

Hur kan vi samverka för att öka kunskapen kring Cirkulär ekonomi i Värmland? Vad kan cirkulär ekonomi innebära för våra klusterföretag? Hur kan vi gemensamt bidra till ett Värmland med ökad innovation och tillväxt? 

Dessa frågor diskuterade representanter från de värmländska klustren Compare, Paper Province, Glava Energy Center och Sting Bioeconomy. Inbjudna föreläsare var Fredrik Östlin, off2off, och Stefan Hellstrand, Nolby Ekostrategi. De lyfte ämnena hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

– I en cirkulär ekonomi måste vi samarbeta för att skapa konkurrenskraftiga lösningar, därför är det så bra att klustren träffas här idag, säger Fredrik Östlin.

Han poängterar även vikten av att fokusera mer på resursanvändning och återanvändning, istället för återvinning.

– Hur kan vi ta tillvara på befintliga produkter, addera tjänster för att skapa nya värden för en annan användare utan avfall? I framtagandet av nya tjänster och produkter måste fokus vara användningen, dvs. de olika värden t.ex. socialt, miljömässigt och ekonomiskt de tillför användaren, för att få hållbara lösningar.

Magnus Nilsson, Glava Energy Center, tyckte att workshopen väckte mycket nya tankar.

– Vi ser stora möjligheter till utvecklingspotential inom området för både företagen i Glava Energy Center men också för regionen i helhet. Dt finns mycket trådar att spinna vidare på och vi måste gå utanför våra egna verksamhetsområden för att få med oss det cirkulära tänket hos alla företag.

    

    

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top