Internationellt utbyte inom förnybar energi mellan Zambia och Värmland

Publicerat: 1 juli, 2019

I juni fick projektet Sustainable Business Cleantech besök från Zambia. Syftet för delegationen från Zambia var att lära sig mer om den svenska och norska marknaden inom förnybar energi, se på samverkansmöjligheter och utbyta erfarenheter. 

Mwaba Matimba och Brian H M Makungo jobbar på Kafue Gorge Regional Training Centre i Zambia som tillhandahåller utbildningar inom vind- och vattenkraft, solenergi och energiteknik i länderna i södra Afrika (SADC) och regionerna söder om Sahara. I dagsläget arbetar de med 27 afrikanska länder men antalet ökar stadigt. Under deras Sverigebesök träffade de globala företag i Stockholm och besökte även Karlstad tack vare den goda kontakten med LIFE Academy som fåtts genom Brian H M Makungos tidigare deltagande i LIFEs utbildningsprogram inom vindkraft.

Tillsammans med Martin Clemensson, International Labour Organization, och projektmedarbetare från Sustainable Business Cleantech besökte de Glava Energy Center som är ett internationellt ledande testcenter av förnybara energilösningar. Magnus Nilsson, VD, berättade om deras arbete och gav en rundtur i anläggningen.

– Vi på KGRTC eftersträvar en mer hållbar drift och underhåll av vår solenergi och här ser vi att kunskaper och färdigheter från testverksamheten i Glava skulle vara värdefullt för KGRTC, säger Brian H M Makungo.

Några dagar senare gjordes även ett studiebesök hos Rainpowers turbinlaboratorium i Trondheim.

Samordnare av mötena var Sustainable Business Cleantech och processledaren Therese Rosenblad.

– I projektet Sustainable Business Cleantech vill vi stötta värmländska företag att nå ut internationellt och specifikt till tillväxtmarknaderna. Därför var dessa möten en väldigt viktig möjlighet för att utbyta erfarenheter och öppna upp vidare samverkan mellan såväl företagen som länderna, säger Therese Rosenblad.

Ovanstående bilder: Besök hos Glava Energy Center.

Besök i Rainpowers turbinlaboratorium i Trondheim.

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top