Inspirationsboost i cirkulär ekonomi med Tobias Jansson

Publicerat: 7 oktober, 2019

Hur kan vi i Värmland bättre ta tillvara på jordens resurser och minska vårt avfall? 

Den 3 oktober gästade den etablerade och uppskattade föreläsaren Tobias Jansson till Karlstads universitet för att föreläsa och hålla i workshop för studenter, näringsliv och offentlig sektor om cirkulär ekonomi. 

Video från 3 okt: Föreläsning och workshop med Tobias Jansson

Med hundratals föreläsningar och workshops i bagaget är Tobias Jansson en väl etablerad och uppskattad föreläsare inom cirkulär ekonomi. Statistik visar dock på att få vet vad begreppet cirkulär ekonomi innebär. I Sverige är det endast 11 % som vet vad cirkulär ekonomi är och 52% har aldrig hört talas om cirkulär ekonomi. 

Det som vi är vana vid är det linjära ekonomiska systemet som innebär att vi tar ut råvaror till olika produkter, konsumerar produkten för att sedan slänga den på soptippar eller genom att bränna upp dem. I detta systemet tillförs också mycket fossilt bränsle. Planeten har gränser och vi har närmast oss gränsen för vad planeten tål. Faktum är att vi kan ha mer plast i haven än fisk år 2050. 

– Det känns väldigt rimligt att stryka ett streck över den linjära ekonomiska modellen och försöker hitta en ekonomi där allting ingår i ett kretslopp, dels det naturliga dvs. material som går tillbaka till naturen och mer definierade material som kan gå tillbaka det industriella kretsloppet. Det enklaste man kan säga är att cirkulär ekonomi handlar om en vision om ett samhälle där avfall inte existerar och där material och värde återskapas på nytt och på nytt, säger Tobias Jansson. 

Många cirkulära exempel 

Tobias Jansson gav en mängd olikaexempel på företag som arbetar cirkulärt och visade bland annat på vad industrin gör idag för att skapa cirkulär ekonomi och biologiskt nedbrytbara produkter. Carlsberg utvecklar tillsammans med Billerud Korsnäs en fiberbaserad flaska och Stora Enso håller på att ta fram ett fiberbaserat sugrör. Tobias Jansson gav också exempel på värmländska företag som arbetar med återanvändning som t.ex. Off2off och Fritidsbanken. 

– Jag har fått konkreta exempel, tips och inspiration på hur vi kan jobba mer cirkulärt i hela verksamheten, säger Pernilla Säfström, Karlstad El- och Stadsnät. 

Sju trender 

Som omvärldsbevakare har Tobias Jansson koll på trender och utvecklingsspår inom cirkulär ekonomi. Exempel på trender som togs upp är Restflöden och symbioser.

– British Sugar har letat efter restprodukter i sin produktion som de gjort om till nya produkter och nu står faktiskt 25% av deras intäkter från dessa före detta restavfall, berättar Tobias Jansson. 

Andra trender som togs upp var Cirkulära städer, Digitaliseringen som möjliggörare, Mot ett cirkulärt livsmedelssystem, Upphandling för cirkulär ekonomi, Skogen är nyckeln och Bygga cirkulärt. 

– Det var en jätteinspirerande föreläsning om cirkulär ekonomi. Det är nånting vi jobbar jättemycket med och det är speciellt viktigt eftersom vi är en stor förpackningsmaterialstillverkare att vi har koll på detta och gör det vi kan för att bidra till en ny ekonomi, säger Anna Lindblom, Stora Enso. 

Workshop för näringsliv, kluster och kommuner  

Efter en inspirerade föreläsning på förmiddagen och lite påfyllning av en god lunch så deltog näringsliv, kluster och kommuner i en workshop i cirkulära affärsmodeller. I workshopen fick deltagarna öva sig i att tänka cirkulärt, med hjälp av verktygen Circular Design Wheel och Business Model Canvas.

– Jag tror att just denna typ av insatser behövs för att öka medvetenheten om hur vi ska kunna skapa en hållbarare värld, säger Paul Nemes, Paper Province. 

Sverige måste bli bättre

Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller cirkulär ekonomi t ex är Finland, Danmark och Skottland väl framme med en strategi för cirkulära ekonomi.

– Vi i Sverige tror att vi är duktiga på återvinning, men Sverige förlorar 42 miljarder kronor årligen på dålig återvinning. Den cirkulära ekonomin kommer inte ske på ett par år utan vi kommer få hålla på att bygga det cirkulära samhället för evigt, säger Tobias Jansson. 

Arrangörer för dagen var Sustainable Business Cleantech och Handelshögskolan vid Karlstads universitet.  

– Det känns otroligt roligt att Tobias Jansson kommer och berikar Värmland med ny kunskap inom ett så aktuellt område, säger Patricia Edvardsson, Sustainable Business Cleantech. 

– Handelshögskolan vid Karlstads universitet utbildar inom hållbar utveckling på flera ämnen och nivåer, det kändes därför extra roligt att få ett tillfälle att bjuda in till en spännande föreläsning om cirkulär ekonomi, säger Marie-Therese Christiansson, proprefekt vid Handelshögskolan.

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top