Hinder och möjligheter för export

Publicerat: 18 september, 2019

Vilka hinder upplever svenska och värmländska små och medelstora företag vid export? Och vad kan alla samordnande aktörer göra för att främja ett exportlyft? Del 2 i workshop-serien ”Skapa hållbara affärer globalt” samlade många olika aktörer och företag till diskussion.

Kairos Future var på plats för att berätta om de hinder som företagare upplever utifrån förstudien Hinder för export – om hinder för att exportera bland små och medelstora företag i Värmland 2018. Studien har gjorts genom intervjuer med kärnaktörer exportsamverkan Värmland samt djupintervjuer med företag i Värmland. 

Sex punkter listades: 
1. Det är mycket att fixa med som tar tid och resurser. 
2. Det saknas finansiering och kapital. 
3. Det saknas kunskap om andra marknader.
4. Svårt att hitta pålitliga samarbetspartners. 
5. Det saknas internationella standards. ex. produkter kan behöva anpassas till olika marknader. Olikheter kring regler och språk ställer till det och bidrar till krångel. 
6. Marknadsföring är svårt men ett mindre hinder. Att vårda och bygga sitt varumärke internationellt är en utmaning. 

Sammanfattningsvis så kokas det ner till bristen på tid, tillit och pengar.

– Graden av ”att göra själv” skiljer sig mycket mellan företagen. En exportsatsning tar tid och många tar det i sin egen takt, ofta är bristen på finansiering roten till att man inte kan lägga de resurser som krävs. För andra så skulle hjälp behövas för att snabba upp processen, men det kräver stor tillit och att kunna bygga långsiktiga relationer. Oavsett, så kostar det pengar att exportera, antingen i form av nedlagd tid eller betalning till partners, säger Karin Andersson, Kairos Future. 

Björn Jonasson, ToolBob, deltog på mötet och känner igen sig i problematiken.

– Jag visste innan att det krävdes tid, pengar och resurser. Men genom Sustainable Business Cleantech-projektet har jag också förstått att det krävs mycket tillit till olika partners och att anpassa sig till andra marknaders spelregler. För mig är det en konstant balans mellan att få företaget att inte gå omkull samtidigt som man vill spendera tid och pengar till något nytt, det är jätte utmanande, säger Björn Jonasson, Toolbob. 

I projektet Sustainable Business Cleantech har en kartläggning gjorts över 14 värmländska miljöteknik-företag. 8 av 14 företag ansåg att riskvilligt utvecklingskapital var ett stort utvecklingshinder. 3 företag har identifierats till matchning med tillväxtländer.

– En framgångsfaktor har varit LIFE Academys alumninätverk bestående av 1500 alumni-medlemmar  i 80 länder som alla gått igenom ett års utbildning i LIFE Academys regi, varav en månad i Sverige. Möjligheten att öppna upp detta nätverk för värmländska företag ger projektet en unik möjlighet till affärskontakter och etablering på tillväxtmarknader. Därför har vi lyckats matcha företag mot nya tillväxtmarknader, säger Leif Andersson. 

Tack till deltagare och arrangörer Sustainable Business Cleantech, Region Värmland, Nationellt exportlyft, Energimyndigheten och Kairos Future.

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top