Compare-lunch: Digital teknik som förändrar världen

17 maj
11:30

Välkommen på Compare-lunch med fokus på det högaktuella tillväxtområdet CleanTech!* Hur kan vi förändra och göra världen med hållbar med hjälp av digital teknik? På plats finns representanter från Compare-företagen LearningWell, Life Academy och projektet Sustainable Business Cleantech.

Inom den digitala sektorn finns det stora möjligheter att genom nya produkter och tjänster bidra till en mer hållbar framtid.

Det blir även en allt starkare konkurrensfördel att minimera sin egen miljöpåverkan ju större medvetenheten och kraven blir från konsumenter, företag och myndigheter.

På plats finns en av Sveriges främsta RFID-experter, Gunnar Ivansson från LearningWell, som introducerar oss till den spännande RFID-tekniken, Radio-frequency identification, vad det är, hur det fungerar och vilka möjligheter som finns att använda tekniken t ex inom hållbarhet.

Han delar med sig av två spännande  forskningsprojekt inom området där LearningWell jobbat i samverkan med RISE för ökad hållbarhet inom textilbranschen tillsammans med kända klädvarumärken.

Digital teknik kan vara nyckeln
Representanter från projektet Sustainable Business Cleantech finns på plats för att berätta hur de kan stötta ditt företag om du har idéer kring klimatsmarta lösningar och är intresserad av att hitta nya affärsmöjligheter på tillväxtmarknader.

Projektet vill bidra till att skapa ökad tillväxt för värmländska miljötekniska företag som vill nå ut på tillväxtmarknader. Digital teknik är ofta en viktig del för att möjliggöra hållbara lösningar idag.


Välkommen på en inspirerande Compare-lunch kring det högaktuella tillväxtområdet CleanTech – och vilka möjligheter finns för ditt företag!

* CleanTech är en förkortning av Clean Technologies som står för alla energi- och miljörelaterade tekniker, vars syfte är att minska skadlig påverkan på miljön.

För mer information och anmälan.

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top