Erbjudande

Leverantörssamverkan inom miljöteknik för behov på tillväxtmarknader

Leverantörssamverkan

  • Samverka med andra miljöteknikföretag och bli en del av en innovativ systemlösning
  • Ta ditt företag till nya marknader 
  • Stärk ditt erbjudande och dina affärer – såväl lokalt med globalt 
  • Bidra till en klimatpositiv omställning

Läs mer om vårt erbjudande nedan.

Låter det intressant?

Hör av dig till oss

Vill ditt företag bidra till en klimatpositiv omställning på tillväxtmarknader? 

Vill ditt företag vara med i en leverantörssamverkan med andra värmländska företag på miljöteknikområdet?

Gör din intresseanmälan nu!  

Varför tillväxtmarknader?


Tillväxtmarknader kännetecknas av att de växer snabbare än övriga världen. Ekonomisk tillväxt, befolkningstillväxt och urbanisering ställer nya krav på innovativa lösningar och efterfrågan på hållbara energilösningar är stor. Här finns en enorm affärsmöjlighet! I Värmland har vi många företag i framkant som gemensamt kan bidra till innovativa lösningar, kanske är du ett av dem?

Ett intressant område för systemleveranser avser ”Elektrifiering av landsbygden i Sub Sahara Africa”. Vi ser gärna att en demonstrationsanläggning utvecklas och att en planering för efterföljande ”roll-out” också ingår i konceptet.

Hur vi stöttar ditt företag

Projekt Sustainable Business Cleantech medverkar vid riggning av gemensamma projekt, vid ansökan om projektmedel och vid sammanställning av systemleveranser bland företag som kompletterar varandra i produktinnehåll.

Matchningen har så här långt gjorts företagsspecifikt i projektet, men kan nu även göras i grupperingar för leverantörssamverkan. Vi erbjuder då matchning mellan värmländsk miljöteknik och partners i tillväxtmarknader inklusive presentationsfilm och formulering av Memorandum of Understanding, MoU.

Unik möjlighet till etablering på tillväxtmarknader

Vi har den unika möjligheten att matcha och hitta rätt partners i tillväxtmarknader tack vare LIFE Academy som projektet stöttas av. De har etablerat ett omfattande kontaktnät under sina mångåriga uppdrag finansierade av Sida. Nätverket består av 1500 alumni-medlemmar i 80 länder som alla gått igenom ett års utbildning i LIFE Academys regi. Möjligheten att öppna upp detta nätverk för värmländska företag ger projektet en unik möjlighet till affärskontakter och etablering på tillväxtmarknader.

Leverantörssamverkan

Slutgiltiga sammansättningar av leverantörsgrupperingar är beroende av aktuella finansieringsmöjligheter, definierad efterfrågan hos potentiella samverkanspartners i mottagarland samt urvalet av intresseanmälningar som vi får in.

Intresseanmälan

Gör din intresseanmälan här.

Vill du veta mer? kontakta oss

Leif Andersson, leif.andersson@lifefoundation.se, 070 547 53 70

Therese Rosenblad, processledare, therese.rosenblad@life.se, 073 836 82 44

 

Om oss

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik.

Nyhetsbrev

Kontakt

Adress

Köpmannagatan 2, SE-652 26 Karlstad, Sweden

Telefon
Mail
Scroll to Top