Sustainable Business Cleantech

hållbara, lönsamma
affärer

Har du en vara, tjänst eller affärsmodell som bidrar till ett mer hållbart samhälle?

Vill du växa på nya marknader? 

Vill du öka dina affärsmöjligheter, stärka din konkurrenskraft och bidra till en hållbar värld?

Vi stöttar ditt företag som har en klimatsmart lösning genom att identifiera nya affärsmöjligheter på tillväxtmarknader.

OM OSS

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet välkomnar små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom energi- och miljöteknik. 

Målet är att stärka företagens utveckling, tillväxt och innovationskraft och bidra till långsiktig hållbarhet – för företagen, för Värmland och för världen. Utvalda bolag kan få stöd med att identifiera nya affärsmöjligheter och etablera sig på tillväxtmarknader.

Sustainable Business Cleantech är ett treårigt EU-projekt (2018-2020) som drivs av LIFE Foundation. 

Ta del av det senaste i projektet

NYHETER

Klimatsynk möte i Göteborg 

I veckan besökte vår projektledare Patricia ett soligt Göteborg för att delta på en projektledarträff, anordnad av Tillväxtverket och Energimyndighetens KLIMATSYNK. En mängd olika initiativ

Läs mer »

Har du en klimatsmart lösning och vill nå nya marknader?

Vill du veta mer om hur Sustainable Business Cleantech kan stötta ditt företag att nå nya tillväxtmarknader?
Eller vill du engagera dig i projektet på något sätt?